VCA-opleiding Basiscursus

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die werkzaamheden verricht met een hoog risico in de industrie, petrochemie, techniek en bouwnijverheid. Ook medewerkers op uitvoerend niveau die werkzaamheden verrichten met verhoogd risico in andere sectoren behoren tot de doelgroep.

Toelatingsvoorwaarden

Geen specifieke vereisten.

Doel

Om het bewustzijn van medewerkers op het vlak van veiligheid optimaal te ontwikkelen, is een veiligheidsopleiding noodzakelijk. Bovendien moeten ze via een VCA-erkend ‘diploma’ kunnen aantonen dat ze beschikken over de vereiste basiskennis inzake veiligheid.

Deze opleiding beoogt theoretische kennis en praktische vaardigheden bij te brengen, net zoals veiligheidsbegrippen, efficiëntie, effectiviteit en verantwoordelijkheidszin.

 • Wet- en regelgeving;
 • Risico’s en aanpak;
 • Ongevallen en rampen;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand, explosies en brandpreventie;
 • Gereedschappen en machines;
 • Elektriciteit;
 • Hijsen en heffen;
 • Werken op hoogte;
 • Werken op gevaarlijke locaties;
 • Ergonomie;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Duur

De duurtijd van de opleiding hangt af van het beoogde niveau, de voorkennis en de werkomgeving van de kandidaten. De basiscursus inzake VCA neemt normaal gezien 1 dag in beslag

Geldigheidsduur diploma

Het behaalde diploma blijft 10 jaar geldig.

Interesse in deze opleiding?

meer informatie aanvragen