IS-013 Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen: EX-OX-TOX

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die op een bedrijfsterrein Ex-Ox-Tox-metingen moeten uitvoeren, interpreteren en rapporteren.

Medewerkers die in de petrochemie werken, moeten dit examen afleggen in een erkend centrum.

Toelatingsvoorwaarden

De cursist moet

  • Minimaal 18 jaar zijn;
  • Bij voorkeur beschikken over een basiskennis van gevaarlijke stoffen is aangewezen.

Doel

De opleiding beoogt het aanleren van methodes om doeltreffend en veilig concentraties van gevaarlijke stoffen, explosiegevaar en zuurstof te meten en de meetresultaten te rapporteren en te interpreteren. Dit houdt o.a. in:

  • Kennen van de basisbegrippen van gezondheidsgevaarlijke stoffen;
  • Kennen van de basisbegrippen van brand en explosie;
  • Kennen van basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort en de effecten van een te hoge en te lage zuurstofconcentratie;
  • EX-OX-TOX metingen kunnen verrichten;
  • Meetapparatuur en hulpmiddelen correct gebruiken en bedienen;
  • Metingen interpreteren en conclusies trekken;
  • Metingen rapporteren.

Richtduur

De opleiding neemt 2 dagen in beslag. Het theoretisch examen duurt 30 minuten (maximaal 60 minuten) en het praktisch examen 45 minuten.

Geldigheidsduur diploma

Het behaalde diploma blijft 10 jaar geldig.
Let op! Om de 5 jaar moet het bedrijf instaan voor de evaluatie (intern of extern) van de medewerkers om na te gaan of ze nog aan de voorwaarden voldoen. Het bedrijf is hier zelf verantwoordelijk voor. Bij een audit zullen de VCA-auditors dit zeker screenen.

Interesse in deze opleiding?

meer informatie aanvragen