AV-012 Blussen met kleine blusmiddelen

Doelgroep

De cursus is bestemd voor alle medewerkers die gepast moeten kunnen reageren bij een beginnende brand.

Toelatingsvoorwaarden

De cursist moet minstens 18 jaar zijn.

Doel

De opleiding beoogt het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om bij een beginnende brand gepast te reageren.

THEORIE

 • kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie
 • weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven
 • elementaire kennis verwerven in de voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek), het
 • ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand
 • weten welke verschillende soorten branden, hun oorzaken en bestrijdingsmiddelen er
 • zijn
 • de werking en het inzetbereik van de verschillende soorten blusmiddelen kennen
 • weten hoe te handelen bij een brand, een brandalarm, een evacuatiealarm

PRAKTIJK

 • een beginnende brand kunnen blussen met behulp van draagbare poederblustoestellen, CO2-blustoestellen en (facultatief) schuim
 • een brandende frietketel kunnen blussen met behulp van een blusdeken
 • een muurhaspel kunnen hanteren (facultatief)

Richtduur

De opleiding neemt 1 dag in beslag. Het theoretisch examen duurt 15 minuten en het praktisch examen 30 minuten.

Geldigheidsduur diploma

De cursist krijgt na afloop van de opleiding een attest als bewijs van deelname. Dit attest blijft onbeperkt geldig.

Interesse in deze opleiding?

meer informatie aanvragen