Gasdetectie met meetbuisjes (elektronisch)

Dräger CMS</strong> is a system for quantitative measurement of dangerous gases and vapours in the air. The measurement system consists of two components: an analyser and substance-specific chips. The 10 capillaries on each chip are filled with a chemical reaction system. More than 55 gas-specific chips are available.</p>
<p>You can save 50 readings via the standard built-in data recorder (for example, the gas measured, the concentration measured, and the date, time and place of measurement).</p>
<p><strong>Dräger X-act 5000</strong> is the first automatic tube pump (all-in-one solution) that has been developed for detection and sampling with Dräger tubes for short-term measurements and sampling tubes and systems. Simple controls and high levels of trustworthiness underpin the measurement and sampling of toxic gasses, vapours and aerosols.

Dräger CMS is een systeem voor kwantitatieve meting van gevaarlijke gassen en dampen in de lucht. Het meetsysteem bestaat uit 2 componenten: een analyzer en stofspecifieke chips. De 10 capillairen op elke chip zijn gevuld met een chemisch reagenssysteem. Meer dan 55 gasspecifieke chips zijn leverbaar.</p>

Via de standaard ingebouwde datarecorder kunt u 50 meetwaarden opslaan (bv. het gemeten gas, de gemeten concentratie en de datum, tijd en plaats van de meting).</p>

Dräger X-act 5000 is de eerste automatische buisjespomp (all-in-one oplossing) die is ontwikkeld voor de detectie en monstername met de Drägerbuisjes voor korteduurmetingen en monsternamebuisjes en -systemen. Een eenvoudige bediening en grote betrouwbaarheid ondersteunen de meting en monstername van toxische gassen, dampen en aërosolen.

U kan dit product zowel huren als aankopen.

Vragen over dit product?

We helpen u graag verder om een antwoord te vinden!