IS-007 Veiligheidswacht besloten ruimte

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die

 • als buitenwacht instaan voor het veiligheidstoezicht op werknemers die een besloten ruimte betreden en er werkzaamheden verrichten
 • in geval van nood instaan voor de uitvoering van de eerstelijnsinterventie

Medewerkers die in de petrochemie werken, moeten dit examen afleggen in een erkend centrum.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimaal 18 jaar zijn;
 • Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid;
 • In het bezit van een geldig attest/diploma: Werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming IS-008 of IS-081.

Doel

De opleiding beoogt het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de functie van veiligheidswacht bij het betreden van en het werken in besloten ruimtes gepast uit te kunnen voeren. Dit houdt o.a. in:

 • Toepassen van vergunningssystemen en de betredingsprocedures;
 • Correct werken met valbeveiliging;
 • Communicatie met de betreders;
 • Kennen van de mogelijke gevaren en risico’s van besloten ruimtes;
 • Kennen van de veiligheidsmaatregelen bij het werken in besloten ruimte;
 • Interpreteren van metingen;
 • Correct reageren en optreden in geval van noodsituaties;
 • Toepassen technieken van eerstelijns interventie.

Richtduur

De opleiding neemt 2 dagen in beslag. Het theoretisch examen duurt 20 minuten (maximaal 30 minuten) en het praktisch examen 40 minuten.

Geldigheidsduur diploma

Het behaalde diploma blijft 3 jaar geldig.

Interesse in deze opleiding?

meer informatie aanvragen