Veiligheidscoördinatoren

Bouwwerken in de pipeline? Houd er dan rekening mee dat ook de overheid heel wat regels oplegt op het vlak van veiligheid! En dit ongeacht de aard, omvang, oppervlakte, risicograad of kostprijs van de werken. Zo is het wettelijk vereist om een veiligheidscoördinator aan te stellen voor alle bouwwerken waarbij minstens 2 aannemers tegelijk of achtereenvolgens betrokken zijn. Dit geldt zowel voor de ontwerpfase als tijdens de werken zelf. Bovendien geldt deze regel voor particulieren én ondernemingen.

Wat mag u verwachten van een SMC veiligheidscoördinator?

  • Hij staat in voor een moderne en gestructureerde invulling van de wetgeving omtrent veiligheidscoördinatie, zelfs op de grootste werven
  • Hij beschikt over de nodige kwalificaties, jarenlange ervaring en degelijke kennis van de wetgeving (o.m. Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen) om optimale resultaten te boeken
  • Hij werkt nauw samen met de opdrachtgever, aannemer, architect en bouwheer met een maximum aan overleg en sensibilisering op de werf
  • Hij stelt alle wettelijke coördinatiedocumenten en gevens digitaal ter beschikking aan de relevante partijen zodra de werken starten. Zo wordt de administratieve romslomp tot een minimum beperkt 
  • Hij stelt de wettelijk vereiste veiligheids- en gezondheidsplannen op en staat in voor het opstellen en aanvullen van coördinatiehandboeken en postinterventiedossiers
  • Hij meldt eventuele inbreuken en opmerkingen aan de bouwheer, houdt toezicht op de belaste personen en geeft advies om problemen te verhelpen
  • Hij levert deskundige bijstand aan de eventuele interne milieucoördinator en geeft advies over de opslag van milieugevaarlijke producten en de opbouw van tankstations (nieuw, verbouwing of aanpassing)
  • Op het einde van de werken vult hij alle dossiers in en overhandigt ze aan de bouwheer/opdrachtgever

Meer informatie

Wenst u meer te weten over wat onze
veiligheidscoördinatoren voor u kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op, we leggen u graag alles piekfijn uit!

Meteen over tot actie

U wil graag meteen ons beste voorstel voor het inschakelen van een veiligheidscoördinator in uw onderneming? Geef ons zeker een seintje en dan behandelen we uw aanvraag zo snel mogelijk.