Filters

Er bestaan 2 soorten connecties voor filters:

  • Met merkeigen filteraansluiting: filter en masker moeten van hetzelfde merk zijn.
  • Met standaard schroefdraadaansluiting: EN 148-1: filter en masker mogen verschillend van merk zijn.

Binnen deze 2 mogelijke aansluitingen bestaan er 3 soorten filters:

Stoffilters: Deze filters worden gebruikt wanneer er stof, nevel en/of rook vrijkomt. De manier van filtering kan vergeleken worden met die van een zeef. Hoe fijner de zeef, hoe beter de filtering. Het nadeel van een zeer goede filter is dat de gaatjes waardoor de gebruiker moet ademen kleiner zijn. Hij moet dus meer moeite doen om te ademen. De ademhalingsweerstand is m.a.w. groter bij een fijne filter dan bij een grove filter. Aangezien stofmaskers werken volgens het principe van mechanische filtratie is een stoffilter verzadigd wanneer de inademweerstand verhoogt. Als de gebruiker dit waarneemt, moet de filter onmiddellijk vervangen worden.

Gasfilters: Deze filters gebruikt men als bescherming tegen gassen en dampen. De onreinheden kunnen op 2 manieren worden tegengehouden:

  • Adsorptie: Hierbij slaan de gassen en dampen neer op de actieve kool zonder dat er een chemische binding plaatsvindt.
  • Chemisorptie: Dankzij de geïmpregneerde actieve kool gebeurt er een chemische reactie tussen gas of damp en het voor de impregnatie gebruikte product

Bij verzadiging zal de gebruiker de verontreiniging door reuk of smaak waarnemen. De filter moet dan onmiddellijk vervangen worden. Vandaar dat men géén gasfilters mag gebruiken als men het product niet kan ruiken of proeven. Voorwaarde hierbij is dat de doorslagconcentratie nog onder de grenswaarde ligt.

Combinatiefilters: Dit zijn filters die bescherming bieden tegen gas en/of stof combineren, filterindeling en kleurencode blijft dezelfde. Bij symptomen van verzadiging van één van de twee filtersoorten (stof of gas) dient men de combinatiefilter onmiddellijk te vervangen.

U kan dit product enkel aankopen, niet huren.

Vragen over dit product?

We helpen u graag verder om een antwoord te vinden!