Çevre Koordinatörleri

Boru hatlarında inşaat işleri? Güvenlik alanında hükümetin birçok kurallar koyduğunu unutmayın! Ve bu kurallar işin kaynağı, kapsamı, alanı, risk derecesine bağlı değildir. Öyle ki aynı anda ya da art arda en az 2 yüklenici firma çalıştıran tüm inşaat şirketlerinin güvenlik koordinatörü istihdam etmesi yasal bir zorunluluktur. Bu hem tasarım aşamasında hem de çalışmalar/uygulama sırasında geçerlidir. Ayrıca bu kural hem özel şahıslar hem de işletmeler için geçerlidir.

SMC’nin güvenlik koordinatöründen hangi hizmetleri bekleyebilirsiniz?

  • En büyük ölçekli inşaat işleri dahil, güvenlik koordinasyonunun modern ve yapısal şekilde yerine getirilmesinden sorumludur
  • Yıllardır edindiği deneyim ve yasalar (Geçici ve Mobil İnşaatlar gibi) hakkında oldukça geniş bilgisiyle en yüksek sonucu elde etmek için gerekli yetkinliğe sahiptir
  • İnşaat alanında en yüksek istişare ve duyarlılıkla işveren, yüklenici firma, mimar ve inşaat şefiyle yakın işbirliği halinde çalışır
  • Çalışmalar başlar başlamaz tüm yasal koordinasyon belgelerini ve verilerini dijital olarak ilgili tarafların kullanımına sunar. Böylece idari yük en aza indirilir
  • Yasal olarak istenen güvenlik ve sağlık planlarını hazırlar ve koordinasyon el broşürlerini ve müdahale sonrası dosyaların hazırlanması ve tamamlanmasından sorumludur
  • Olası ihlalleri ve yorumları inşaat amirine bildirir, yük altına giren kişileri gözetler ve sorunların çözümü için tavsiye verir
  • Muhtemel dahili çevre koordinatörüne uzman desteği sağlar ve çevre için tehlikeli ürünlerin depolanması ve yakıt istasyonlarının (yeni, değişiklik veya uyarlama/ek) inşasıyla ilgili tavsiye verir.
  • İşlerin sonunda tüm dosyaları doldurur ve inşaat amirine/işverene teslim eder

Daha geniş bilgi için

Güvenlik koordinatörlerinin sizin için ne anlam ifade ettiği konusunda
daha çok bilgi edinmek istiyor musunuz? Öyleyse beklemeyin bize ulaşınSize daha detaylı bilgi vermekten mutluluk duyarız!

Hemen harekete geçin

En iyi teklifimizi kabul ederek işletmenizde hemen bir güvenlik koordinatörü istihdam etmek mi istiyorsunuz? Bizi hemen arayın biz de sizin talebinizi en kısa sürede yerine getirelim.