IS-082 Bağımsız otonom olmayan solunum koruma

Hedef kitle

Hedef Kitle Tesisatlar, işyerleri, girilmesi zor yerler, kapalı alanlar gibi ortam havasındaki oksijen konsantrasyonunun muhtemelen düşük olduğu ve/veya sağlık için tehlike oluşturan maddelerin yüksek konsantrasyon oranında mevcut olduğu ortamlarda otonom olmayan bağımsız solunum korumasıyla çalışmak zorunda olan işçiler.
(Petro)kimya sektöründe çalışan işçilerin bu sınavı tanınmış bir sınav merkezinde yapmaları zorunludur. Bağımsız solunum koruyucularla çalışabilecek işçiler, bağımlı solunum koruyucularıyla da çalışabilir varsayıldı.

Giriş Şartları

Kursiyer

  • En az 18 yaşında olmalı;
  • Tıbbi uygunluk raporu bulunmalı;

Amaç

Otonom ve otonom olmayan solunum koruyucularıyla (hortum bağlantılı cihazlar gibi hava basınçlı cihazlar) etkili ve güvenli bir biçimde çalışmayı öğretme, diğerlerinin yanında bu şunları içerir :

  • Solunum koruyucuları araçlarının kontrolü;
  • Cihazları doğru şekilde ve gerekli kontrol altında açıp kapatma;
  • Bağımsız solunum koruyucularıyla girilmesi zor alanlarda hareket etme;
  • Bağımsız solunum koruyucularıyla çalışma;
  • Acil durumlarda doğru tepki verme.

Süre

Eğitim süresi bir gündür.
Teori sınavı 20 dakika, pratik sınav en az 20 dakika sürer.

Diplomanın geçerlilik süresi

Alınan diploma 10 yıl süreyle geçerlidir. Dikkat! İşletme, 5 yılda bir çalışanların bu koşulları yerine getirdiğini kontrol etmek için (dahili veya harici) bir değerlendirme yapmak zorundadır. Bunun sorumluluğu işletmenin kendisine aittir. Herhangi bir denetimde VCA-denetçileri bunu mutlaka denetleyecektir.

Bu kurs ilginizi çekiyor mu?

Daha detaylı bilgi isteyin