AV-011 Brandwacht

Doelgroep

De cursus is bestemd voor elke medewerker die zich beroepshalve bezighoudt met brandbestrijding of die als veiligheidstoezichter optreedt bij werkzaamheden met een verhoogd risico op brand/explosie.

Toelatingsvoorwaarden

De cursist moet minstens 18 jaar zijn.

Doel

De opleiding beoogt het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de functie van brandwacht te kunnen uitoefenen bij werkzaamheden met een verhoogd brand- of explosierisico. Dit houdt o.a. in:

THEORIE

 • kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie
 • weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven
 • het doel en het gebruik van de vuurvergunning en de elementaire relevante milieu- en veiligheidsvoorschriften kennen
 • elementaire kennis verwerven in de voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek), het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand
 • weten welke verschillende soorten branden, hun oorzaken en bestrijdingsmiddelen er zijn
 • kunnen herkennen van werksituaties met een verhoogd brandrisico en de te nemen
 • preventiemaatregelen voor, tijdens en na de werken
 • de werking en het inzetbereik van de verschillende soorten blusmiddelen kennen
 • de toepasselijke persoonlijke beschermingsmiddelen en hun toepassingsbereik kennen
 • weten hoe te handelen bij een brand, een brandalarm, een evacuatiealarm
 • de elementaire EHBO-maatregelen bij brandwonden kennen

PRAKTIJK

 • branden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen met behulp van poedersnelblussers,
 • CO2-snelblussers en water kunnen blussen
 • een blusdeken kunnen gebruiken
 • een muurhaspel kunnen gebruiken
 • brandslangen kunnen aansluiten en hanteren
 • de voorwaarden van de vergunning kunnen controleren
 • op een efficiënte manier alarm kunnen geven

Richtduur

De opleiding neemt 1 dag in beslag. Het theoretisch examen duurt 15 minuten en het praktisch examen 30 minuten.

Geldigheidsduur diploma

Het behaalde diploma blijft 3 jaar geldig.

Interesse in deze opleiding?

meer informatie aanvragen