IS-081 Werken met onafhankelijke autonome ademhalingsbescherming

Doelgroep

Medewerkers die met autonome en niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, moeilijk toegankelijke plaatsen, besloten ruimten, enz. waarbij de zuurstofconcentratie in de omgevingslucht mogelijk te laag is, en/of waarbij te hoge concentraties van gezondheidsgevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet dit examen afgelegd worden in een erkend centrum. Medewerkers, die met onafhankelijke ademhalingsbescherming kunnen werken, worden verondersteld ook met afhankelijke ademhalingsbescherming te kunnen werken.

Toelatingsvoorwaarden

De cursist moet

  • Minimaal 18 jaar zijn;
  • Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid;

Doel

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier met autonome en niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming (zowel ademluchttoestellen als toestellen met slangaansluiting) te werken, dit houdt o.a. in:

  • Controle van de middelen voor ademhalingsbescherming;
  • De apparatuur op de juiste manier en met de nodige controles op- en afzetten;
  • Zich bewegen doorheen moeilijk toegankelijke locaties met onafhankelijke ademhalingsbescherming;
  • Werkzaamheden uitvoeren met onafhankelijke ademhalingsbescherming;
  • Correct reageren op noodsituaties.

Richtduur

De opleiding neemt één dag in beslag (autonoom en niet autonoom).
Het theoretisch examen duurt 20 minuten en het praktisch examen minimaal 30 minuten.

Geldigheidsduur diploma

Het behaalde diploma blijft 10 jaar geldig.
Let op! Om de 5 jaar moet het bedrijf instaan voor de evaluatie (intern of extern) van de medewerkers om na te gaan of ze nog aan de voorwaarden voldoen. Het bedrijf is hier zelf verantwoordelijk voor. Bij een audit zullen de VCA-auditors dit zeker screenen.

Interesse in deze opleiding?

meer informatie aanvragen