Adembescherming

Het is van cruciaal belang om uzelf en uw medewerkers optimaal te beschermen in elke werksituatie. Daarom stelt SMC een uitgebreid productgamma ter beschikking inzake adembescherming. In de keuze van onze producten staan maximale veiligheid, draagcomfort en levensduur voorop.

Ademlucht is een vrij complexe materie. Daarom raden wij aan om contact op te nemen bij de minste twijfel. Wij helpen u graag verder om de juiste keuze te maken!

EN 136 volgelaatsmaskers
EN 137 perslucht toestel
EN 138 zelfaanzuigende adembeschermingsmiddelen
EN 139 slangentoestellen voor gebruik met half- of volgelaatsmaskers. Vervangen door EN 14593-1:2005, EN 14593-2:2003 en EN 14594:2005
EN 140 halfmaskers en kwartmaskers
EN 141 gas- en combinatie filters. vervangen door EN 14387:2004 en EN 14387/a1:2008
EN 143 deeltjes filters
EN 146 aangedreven filters gecombineerd met helm of kap. Vervangen door EN 12941:1998
EN 147 aangedreven filters gecombineerd met volgelaat- halfgelaat- of kwartmaskers. Vervangen door EN 12942:1998
EN 148-1 schroefdraad voor gelaatsstukken
EN 149 filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes
EN 270 slangentoestel met verseluchtkap. vervangen door EN 14593-1:2005, EN 14593-2:2003 en EN 14594:2005
EN 271 slangentoestel met straalkap. vervangen door EN 14593-1:2005, EN 14593-2:2003 en EN 14594:2005
EN 371 AX-filters tegen laagkokende koolwaterstoffen. Vervangen door EN 14387:2004 + EN 14387/a1:2008
EN 402 perslucht ademtoestellen voor vluchtdoeleinden
EN 403 filtrerende toestellen met kap voor vluchtdoeleinden bij brand
EN 404 zelfredmiddel met filter en mondstukgarnituur tegen koolmonoxide
EN 529 praktijkrichtlijn voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van ademhaling beschermende middelen
EN 1146 onafhankelijke ademluchttoestellen met kap voor vluchtdoeleinden
EN 1835 slangentoestellen met helm of kap voor lichte werkzaamheden. Vervangen door EN 14593-1:2005, EN 14593-2:2003 en EN 14594:2005
EN 12021 eisen aan perslucht voor ademhalingstoestellen
EN 12941 aangedreven filters gecombineerd met helm of kap
EN 12942 aangedreven filters gecombineerd met volgelaatsmasker
EN 13794 onafhankelijke kringlooptoestellen voor vluchtdoeleinden. Vervangt EN 400, EN 401, EN 1061
EN 14387 gas- en combinatie filters
EN 14593-1 slangentoestel voorzien van een ademhalingsautomaat en volgelaatsmasker. vervangt EN 139, EN 270, EN 271, EN 1835 en EN 12419 (samen met EN 14593-2 en EN 14594)
EN 14593-2 slangentoestel voorzien van een ademhalingsautomaat en halflgelaatsmasker. te gebruiken met overdruk. Vervangt EN 139, en 270, en 271, EN 1835 en EN 12419 (samen met EN 14593-1 en EN 14594)
EN 14594 slangentoestel geschikt voor continu stromende samengeperste ademlucht. vervangt EN 139, en 270, en 271, EN 1835 en EN 12419 (samen met EN 14593-1 en EN 14593-2)
Afbraakwerken
Bacteriële infectie
Behandeling van chemicaliën
Besloten ruimten
Besmetting van patiënt of product
Brand
Farmaceutische poeders
Glasvezel
Insectbestrijding
Kankerverwekkende stoffen zoals asbest, kwarts enz.
Kwik
Laagkokende stoffen
Loodstof
Organische anorganische dampen
Schadelijk gas
Schadelijke rook
Slijpstof
Vernevelde deeltjes bij verfspuiten
Zuurstoftekort
Draeger North Safety